http://fibertv.hgfnynas.se 

Under dagen kommer vi starta upp en särskild hemsida där vi kommer informera om AB Nynäshamnsbostäder byter av tv leverantör. 

Vi kommer också lägga till en rubrik med länk till sidan från alla berörda lokala Hyresgästföreningar.

Detta kan innebära störningar under dagen 

Hyresgästföreningen Nynäshamn