Så fungerar Twitter och Facebook 

Alla våra lokala Hyresgästföreningars hemsidor är ihop kopplade.

Så när vi publicerar nyheter kommer det ut på alla lokala hemsidor.

Då publiceras också artikeln på det twitter- och Facebook konto som är kopplad till respektive lokal Hyresgästförening.

Visa artiklar som knytet till ett separat området publiceras det hemsida, Twitter och Facebook.

Därför kan man uppleva att samma inlägg kommer flera gånger, fall man följer flera av våra Twitter eller Facebook konton.


Då Twitter och Facebook sköts automatiskt och centralt så rekommenderar vi ni besöker den hemsida som är kopplade till respektive konto, för snabbare svar.

Hyresgästföreningen Nynäshamn